BIURO RACHUNKOWE
Ewelina Węsierska

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36D/1
83-400 Kościerzyna
NIP: 589-162-20-70Zapytania UE

- zapytanie ofertowe nr 1 2017 RPOWP ROZ (skaner).pdf

- formularz oferty 1 2017 RPOWP ROZ (skaner).docx

- zapytanie ofertowe nr 2 2017 RPOWP ROZ (serwer).pdf

- formularz oferty nr 2 2017 RPOWP ROZ (serwer).docx

Ocena ofert odbędzie się w dniu 12.04.2017


Informacje o wynikach postępowania ofertowego

- Informacja o wynikach rozeznania rynku nr 1 2017 RPOWP ROZ (skan).pdf

- Informacja o wynikach rozeznania rynku nr 2 2017 RPOWP ROZ (skan).pdfTytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych przez firmę Biuro Rachunkowe Ewelina Węsierska”

Wartość całkowita projektu: 248 460,00 zł

Wartość dofinansowania: 100 979,80 zł

Cele i efekty projektu:

Biuro Rachunkowe Ewelina Węsierska zajmuje się świadczeniem usług finansowo-księgowych dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Zmiany otoczenia, presja na zwiększanie sprawności funkcjonowania i permanentny proces redukowania wydatków skłoniły właścicielkę do wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zakupu sprzętu, które łącznie pozwolą na efektywną realizację wszystkich procesów biznesowych.

Przedmiotem projektu będzie zakup następujących aktywów, które wejdą w skład majątku przedsiębiorstwa: a) system informatyczny b) skaner c) urządzenie serwerowe. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących rezultatów: zwiększenie konkurencyjności, wzrost rozpoznawalności marki na rynku krajowym, skrócenie czasu obsługi klientów.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt

Podaj swój email. Odezwiemy się najszybciej jak to możliwe